Vele duizenden conflicten vinden plaats op de werkvloer: collega’s die met elkaar overhoop liggen, ruzies tussen werkgevers en werknemers, onenigheid tussen afdelingen en afdelingshoofden…. De lijst is oneindig aan te vullen.  Mediation kan uitkomst bieden! Als er meerdere personen betrokken zijn bij het conflict, is het gebruikelijk om twee mediatorsContinue Reading