Echtscheiding is een woord dat onder christenen met vrees en beven wordt genoemd. In de ogen van veel gelovigen is echtscheiding een zonde. Op het moment dat mensen na jaren van ellende helaas tot de loodzware conclusie moeten komen dat het samen niet meer verder gaat, komt daar ook nog eens het vernietigende gevoel van zelfveroordeling, zelfbeschuldiging en veroordeling door je omgeving bij.

Niemand kiest zomaar voor echtscheiding. Ook niet-christenen niet. In de Bijbel is echtscheiding een laatste mogelijkheid maar wel een mogelijkheid! Je moet er voor je gevoel alles aan gedaan hebben om te voorkomen dat je uit elkaar gaat. Mozes had al in het oude testament daar namens God regels voor opgesteld. Er bestond zelfs al een scheidbrief; je zou kunnen zeggen: de oervorm van een vaststellingsovereenkomst waarin afspraken werden gemaakt over de toekomst van de weggestuurde vrouw, die anders aan haar lot zou worden overgelaten.

Een oprechte christen wil graag de wil van God doen. En als God dan echtscheiding ontmoedigt en pas als allerlaatste mogelijkheid gedoogt, is het voor gelovigen extra moeilijk om tot deze beslissing te komen. Te gemakkelijk voelen gelovigen zich onder enorme druk gezet om door te gaan met een vergiftigde relatie. Een bepaalde vertaling zegt: ‘God haat echtscheiding’ (hoewel dat niet handig vertaald is.) Maar zal God een relatie van verbaal en/of emotioneel (of zelfs lichamelijk) geweld niet ‘haten’? ‘Haat’ God ook niet dat kinderen aan een giftige relatie van hun ouders kapot dreigen te gaan? We ‘haten’ allemaal als relaties kapot gaan!

Het is vaak kiezen uit twee kwaden. Er zijn geen eenvoudige antwoorden als het gaat om echtscheiding of welke relatiebreuk dan ook. De Bijbelteksten die gemakkelijk worden ingezet kennen we heus wel. Juist daarom heb je jaren gevochten! Maar als het gewoon echt niet meer gaat, laten we dan elkaar in de kou staan? Helaas gebeurt dat vaak wel. Juist daarom wil ik er graag voor u zijn. Zonder veroordeling, want dat heb je al genoeg gehad.

Als zelfs Jezus de overspelige vrouw niet veroordeelt (Johannes 8) zie ik het als mijn taak om naar u te luisteren en u verder te helpen waar dat maar mogelijk is, binnen de grenzen die mij vanuit het mediatorsvak zijn gegeven.

Spreekt u dit aan? Neem dan contact met mij op: 06-40303332.

Vriendelijke groet,

Andréas de Groot, mediator