Mediation is pas zinvol als u beiden wilt scheiden en ook beiden bereid bent om samen tot afspraken te komen. We kijken eerst wat de juridische vorm is van jullie relatie. Dit heeft namelijk gevolgen voor het te volgen proces. Hoe beter jullie samen tot afspraken kunnen komen, hoe makkelijker het zal zijn om de scheiding te verwerken en verder te gaan met uw leven. Op deze manier kunt u ook gezamenlijk het verzoek tot echtscheiding indienen. 

Als er kinderen bij betrokken zijn, leggen we afspraken over de kinderen vast in een ouderschapsplan. Afspraken met betrekking tot de financiën leggen we vast in een convenant. De mediator zorgt er voor dat namens u een verzoekschrift tot echtscheiding wordt ingediend. 

Voor samenwonenden gelden andere juridische regels. Neem gerust contact met Andréas op om alvast te bezien wat de mogelijkheden zijn.

Kinderen

De impact van scheiden op kinderen is vaak groot. Elke leeftijd heeft weer z’n eigen kenmerkende uitingen van verdriet, verwerking en reacties. Onder het tabblad ‘kind en scheiding’ treft u uitgebreide informatie aan over wat wij voor uw kinderen kunnen betekenen. We hebben een speciaal opgeleide kindercoach in dienst die uw kinderen kan begeleiden waar dat nodig is. 

Bel 06-40303332 voor een afspraak met onze kindercoach Mirjam!

Samen met jullie als ouders stellen we een ouderschapsplan op waarin veel zaken geregeld moeten worden. Bij wie gaan de kinderen wonen? Waar worden ze ingeschreven? Wie heeft het gezag? Wat als er een nieuwe partner komt? Wat spreken jullie af over de opvoeding en verzorging? Hoe worden de kosten verdeeld. Hoe zit het met de kinderalimentatie? Of kiezen jullie liever voor een kinderrekening? Zo zijn er veel meer vragen die beantwoord moeten worden. Met Christenmediation weet u zeker dat alles goed voor uw kinderen geregeld wordt. Als er op termijn aanpassingen nodig zijn op het ouderschapsplan, kunnen we een nieuwe afspraak maken om de gewenste wijzigingen aan te brengen.

Alimentatie

Als jullie uit elkaar gaan, worden er afspraken gemaakt over alimentatie. Regelmatig leidt dit onderwerp tot onbegrip en discussies. Daarom is het belangrijk om heldere afspraken te maken over alimentatie. Rekening houdend met jullie persoonlijke omstandigheden wordt er een alimentatieberekening gemaakt volgens de landelijke normen waar ook de rechter rekening mee houdt, de zogenaamde Trema-norm. 

Er zijn twee vormen van alimentatie: kinderalimentatie en partneralimentatie. Bij de alimentatieberekening blijkt of er na de vaststelling van de hoogte van de kinderalimentatie ruimte is voor partneralimentatie. De hoogte van de bedragen hangt af van diverse factoren, waaronder de verdeling van de zorg voor de kinderen. 

Christenmediation maakt al deze zaken transparant en inzichtelijk, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan en helder wordt hoe het financiële plaatje eruit komt te zien.

Kinderalimentatie of kinderkostenrekening?

Het is ook mogelijk om te kiezen voor een kinderkostenrekening, ook wel een kinderrekening genoemd. Omdat u tijdens de mediation zelf grote vrijheid hebt om de kosten voor de kinderen samen te regelen, kan het zinvol zijn om een rekening te openen die speciaal bestemd is voor de kosten van de kinderen. Vaak wordt voor deze oplossing gekozen bij co-ouderschap, mits de verhoudingen tussen de ouders nog zó goed zijn, dat ze samen behoorlijk kunnen communiceren en tot afspraken kunnen komen. Op deze rekening worden namelijk meestal maandelijks gelden gestort door beide ouders, volgens de afspraken die we tijdens de mediation daarover maken, vanzelfsprekend rekening houdend met beider inkomens. Je kunt vanuit deze rekening vervolgens bijvoorbeeld het zakgeld betalen, daguitjes, kleding ed. Door veel ouders wordt deze oplossing als fijn ervaren, omdat beide ouders dan inzicht hebben in de verdeling van de kosten en de uitgaven. Beide ouders blijven zo betrokken bij de kinderen, behouden zelf de regie en kunnen in vrijheid zelf (samen!) beslissingen nemen. Communicatie blijft wel van belang in deze optie. 

Tijdens de mediation met Andréas worden alle voors en tegens besproken, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. Mocht het zo zijn dat blijkt dat het toch niet werkt voor jullie, kan altijd teruggevallen worden op de landelijke norm.

Wonen

Bij scheiding zullen er ook lastige beslissingen genomen moeten worden over de woning. Er moet duidelijkheid komen over de toekomstige woonsituatie. We brengen eerst de wensen in kaart. Vervolgens gaan we samen met een hypotheekadviseur kijken wat haalbaar is. 

Als jullie een koopwoning hebben, wie blijft in de huidige woning wonen? Of willen jullie de woning verkopen? Waar gaan de kinderen ingeschreven worden? Moet er een andere woning worden gekocht of gehuurd en wat heeft dat voor financiële gevolgen? Is jullie wens haalbaar? Blijft de woning nog even onverdeeld? Wat is de waarde van de woning? Is er overwaarde en hoe hoog is de hypotheek? Ook over de verdeling van de inboedel moeten afspraken worden gemaakt. 

Als jullie een huurwoning hebben, zal bepaald moeten worden wie in deze woning blijft wonen. Kan de huur nog betaald worden in de toekomst? Op wiens naam staat de woning? 

Er zijn tal van vragen te bedenken die beantwoord moeten worden en die ook fiscale en financiële gevolgen hebben. Stap voor stap helpt Christenmediation om orde te scheppen in de kluwen van vragen. 

Andréas helpt jullie graag verder in deze lastige materie, zodat u weer verder kunt!

Financiën

Scheiden zorgt vaak voor onzekerheid over de toekomst, waarbij vooral financiële onzekerheid zorgt voor veel hoofdbrekens. Immers, je kunt je leven pas weer goed inrichten en een nieuwe start maken, als je financiële zekerheid hebt. Christenmediation brengt samen met u de financiële situatie in kaart, zodat u weet waar u aan toe bent. Er gaat veel voor u veranderen na scheiding. Duidelijkheid biedt een basis waarop je verder kunt bouwen. 

Christenmediation werkt graag samen met een goede financiële planner/financieel adviseur. Tijdens de mediation bespreken we wat financieel mogelijk is.

Nazorg

Als er na scheiding afspraken zijn gemaakt, is het natuurlijk de bedoeling dat deze nageleefd worden. Ook is het vaak nodig om gemaakte afspraken op termijn bij te stellen, omdat bepaalde omstandigheden gewijzigd zijn. Kinderen worden ouder, zijn de financiële afspraken nog wel up to date? Er is een nieuwe partner in het spel, moeten er daarover nieuwe afspraken worden gemaakt? Een kind is langdurig ziek geworden, hoe gaan we de zorg regelen?

Er zijn tal van vragen te bedenken die het noodzakelijk kunnen maken om opnieuw samen om de tafel te gaan. Christenmediation biedt de mogelijkheid om jaarlijks (of indien gewenst vaker of minder vaak) de gemaakte afspraken tegen het licht te houden en bij te stellen waar dat nodig is. Dat levert een stuk minder frustratie op en zorgt voor een leefbare situatie voor iedereen. In goed overleg komen we samen verder!

Andréas de Groot, mediator