Nazorg

Nazorg

Als er na scheiding afspraken zijn gemaakt, is het natuurlijk de bedoeling dat deze nageleefd worden. Ook is het vaak nodig om gemaakte afspraken op termijn bij te stellen, omdat bepaalde omstandigheden gewijzigd zijn. Kinderen worden ouder, zijn de financiële afspraken nog wel up to date? Er is een nieuwe partner in het spel, moeten er daarover nieuwe afspraken worden gemaakt? Een kind is langdurig ziek geworden, hoe gaan we de zorg regelen?

Er zijn tal van vragen te bedenken die het noodzakelijk kunnen maken om opnieuw samen om de tafel te gaan. Christenmediation biedt de mogelijkheid om jaarlijks (of indien gewenst vaker of minder vaak) de gemaakte afspraken tegen het licht te houden en bij te stellen waar dat nodig is. Dat levert een stuk minder frustratie op en zorgt voor een leefbare situatie voor iedereen. In goed overleg komen we samen verder!

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM