Het verbreken van een relatie is een ingrijpende gebeurtenis die veel verdriet en rouw met zich meebrengt. Vooral in de periode dat overwogen wordt om uit elkaar te gaan, is een periode van enorme schommelingen in de emoties: enerzijds voel je nog liefde voor je partner, anderzijds heb je het gevoel dat je niet meer samen verder kunt. Je wordt heen en weer geslingerd door je emoties. De ene dag zou je wel weg willen vluchten, de andere dag sta je in elkaars armen te huilen. Helaas kan ik er over mee praten.

Soms is het mogelijk om met hulp ervoor te zorgen dat jullie relatie niet hoeft te klappen. Mediation kan dan altijd nog als dat nodig blijkt te zijn. Christen mediation kan u helpen om samen met u te kijken of er nog een doorstart mogelijk is in jullie relatie. Het is het proberen waard! Door de juiste vragen te stellen laat ik u nadenken over de stand van zaken in jullie relatie en laat ik jullie zelf tot conclusies komen. Ook proberen we misverstanden boven water te krijgen en obstakels te omzeilen. We spreken niet voor niets over een ‘huwelijksbootje’: er zijn tal van gevaren onderweg, kliffen, ondiep water, stormen enzovoorts. Dat hoeft gelukkig niet altijd te betekenen dat het bootje strandt. Het is onze christenplicht om te onderzoeken of scheiding écht onvermijdelijk is.

Uiteindelijk ga ik daar niet over. U neemt de beslissingen. Ik adviseer ook zo weinig mogelijk, omdat uw relatie niet kan bouwen op mijn adviezen. Ik faciliteer liever. Uiteindelijk levert dat meer op waar u mee verder kunt. En als het dan écht niet meer gaat, dan gaan we samen het mediationtraject in. Dat is geen schande. Ook niemands schuld. Het is het gevolg van de gebrokenheid van de schepping en het aardse leven. Met schuldcomplexen is niemand gebaat. Met goede afspraken betreffende een nieuwe toekomst wel. Een hoopvolle toekomst. (Jeremia 29:11)