Samen scheiden

Samen scheiden

Mediation is pas zinvol als u beiden wilt scheiden en ook beiden bereid bent om samen tot afspraken te komen. We kijken eerst wat de juridische vorm is van jullie relatie. Dit heeft namelijk gevolgen voor het te volgen proces. Hoe beter jullie samen tot afspraken kunnen komen, hoe makkelijker het zal zijn om de scheiding te verwerken en verder te gaan met uw leven. Op deze manier kunt u ook gezamenlijk het verzoek tot echtscheiding indienen. 

Als er kinderen bij betrokken zijn, leggen we afspraken over de kinderen vast in een ouderschapsplan. Afspraken met betrekking tot de financiën leggen we vast in een convenant. De mediator zorgt er voor dat namens u een verzoekschrift tot echtscheiding wordt ingediend. 

Voor samenwonenden gelden andere juridische regels. Neem gerust contact met Andréas op om alvast te bezien wat de mogelijkheden zijn.

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM