Conflicten in het bedrijfsleven

Conflicten in het bedrijfsleven

Vele duizenden conflicten vinden plaats op de werkvloer: collega’s die met elkaar overhoop liggen, ruzies tussen werkgevers en werknemers, onenigheid tussen afdelingen en afdelingshoofden…. De lijst is oneindig aan te vullen. 

Mediation kan uitkomst bieden! Als er meerdere personen betrokken zijn bij het conflict, is het gebruikelijk om twee mediators in te zetten. Andréas heeft fijne collega’s waarmee we deze klus samen kunnen klaren!

We houden ons bezig met het herstel van de arbeidsrelatie, mogelijke herplaatsing binnen het bedrijf, of zelfs een goede regeling indien de verhoudingen zo verstoord zijn, dat beëindiging van de arbeidsrelatie onvermijdelijk is. Ook in het bedrijfsleven vindt ‘scheiding’ plaats! Vanzelfsprekend is dat de optie die het laatst besproken wordt. Eerst wordt bezien in hoeverre de verstoorde relatie hersteld kan worden. 

Gemaakte afspraken leggen we bindend vast. Dat schept duidelijkheid voor iedereen!

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM