Kinderen scheiden mee

Kinderen scheiden mee

Jaarlijks krijgen ongeveer 84.000 kinderen te maken met een scheiding. Het zal niemand verbazen dat scheiding voor kinderen een indrukwekkende gebeurtenis is. Ze hebben meestal onderweg naar jullie besluit om te gaan scheiden al heel wat meegekregen van ruzies, stemverheffingen en onenigheid. Kinderen scheiden mee!

Jullie gaan van jullie rol als partners naar de rol als ouders. Kinderen zijn flexibel; ze kunnen een stootje hebben, mits de scheiding op een respectvolle en waardige wijze plaatsvindt. Omdat wij vanuit Christenmediation ook relatietherapie aanbieden, kan het zinvol zijn om de kinderen eerder te betrekken bij de ontstane thuissituatie. Coaching van de kinderen voordat de relatie tussen ouders beëindigd wordt, biedt een grote meerwaarde:

  • kinderen worden beter voorbereid op een eventuele aanstaande scheiding
  • kinderen leren beter omgaan met spanningen thuis
  • ouders leren spanningen beter te beheersen zodat de kinderen minder belast worden
  • ouders leren vóór het besluit om te gaan scheiden beter met elkaar communiceren. Dit komt de relatie vaak al ten goede.

Het zandkastelenprogramma

Met het beproefde programma ‘De kinderen scheiden mee’ is het mogelijk om uw kind beter om te leren gaan met de scheiding. Onze speciaal daarvoor opgeleide kindercoach Mirjam van de Geer gaat uw kinderen daar, indien gewenst, graag bij helpen! Dit bijzondere programma maakt onderdeel uit van de bekende, internationale methodiek ‘Het Zandkastelenprogramma’. In dit programma wordt een groep samengesteld van kinderen van gescheiden ouders. Tijdens deze bijeenkomsten leren kinderen op speelse wijze om te gaan met de scheiding, vaak gecombineerd met een aanbod voor ouders.

Middels een laagdrempelig en creatief programma met leuke werkvormen krijgen kinderen een steuntje in de rug aan het begin van de scheidingsperiode. Dit programma is afgestemd op de leeftijdsgroep. Het helpt kinderen tussen de 4-17 jaar om door deze lastige scheidingsperiode heen te komen. De ouders kunnen voorafgaand aan deze bijeenkomsten een ouderbijeenkomst volgen waarin zij informatie krijgen over wat scheiding betekent voor kinderen en krijgen ze handvatten om hun kinderen te begeleiden. Ouders krijgen zo meer kennis over de effecten van scheiding voor hun kinderen en verbeteren daarmee de ouder-kind communicatie.

Het programma ‘De kinderen scheiden mee’ kan op 3 niveaus gevolgd worden:

  • in groepsverband: kinderen van verschillende gescheiden ouders (of van ouders die overwegen om te gaan scheiden) komen samen in een groep en gaan samen met elkaar het gesprek aan onder begeleiding van onze professionele coach Mirjam.
  • In gezinsverband: het is ook mogelijk dat kinderen uit hetzelfde gezin of uit een samengesteld gezin het programma volgen. Ook dat is erg waardevol omdat gezinsprocessen toch weer een specifieke aanpak vragen.
  • Individueel: het is ook mogelijk om het programma individueel te volgen, waarbij uw kind de specifieke, persoonsgerichte aandacht krijgt die het verdient.

De groepsbijeenkomst duurt 3 uur. De daarbij behorende ouderbijeenkomst, die in de prijs is inbegrepen, duurt een half uur. De kosten per kind voor de groepsbijeenkomst is €85 ex. BTW voor het hele programma.

De gezinsbijeenkomst (bedoeld voor de kinderen van het gezin) duurt 2x 1,5 uur. Kosten: €98,- ex BTW per kind voor het hele programma.

Het individuele programma duurt 3x 1 uur en kost in totaal €117,- ex BTW per kind voor het hele programma.

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM